STYRET
Styremedlem Valgt av korpset
Hovedsponsor
Linda Olaisen Leder Tlf. 926 86 329 lolais@online.no 
design og utforming: ytrenytt.no
Kontakt oss: lolais@online.no
Hege Kristoffersen Styremedlem Materialforvalter madammen.hege @gmail.com
Tove Johannessen Styremedlem Kasserer Tlf. 924 40 618  
Anette Litsheim Styremedlem Sekretær Tlf. 901 76 615
Roy Gundersen Webansvarlig  Tlf. 916 83 525 ytrenytt@live.no
Linda Jensen Styremedlem Tlf. 478 61 947
Terminlisten med bevertning Høst 2017
Linda Olaisen Leder Tlf. 926 86 329  lolais@online.no
STYRET
Styremedlem Valgt av korpset
Grunnlagt 1953
Hege Kristoffersen Styremedlem Materialforvalter madammen.hege @gmail.com
Tove Johannessen Styremedlem Kasserer Tlf. 924 40 618  
Anette Litsheim Styremedlem Sekretær Tlf. 901 76 615
Linda Jensen Styremedlem Tlf. 478 61 947
Roy Gundersen Webansvarlig  Tlf. 916 83 525 ytrenytt@live.no
Terminlisten med bevertning Høst 2017
Grunnlagt 1953